info@sapalomera.cat | (+34) 972 350 909 

iEducació Institut Sa Palomera | Moodle ESO i BAT Weeras | Moodle Cicles QBid - Programa Empresa + Escola | Saga - Departament d'Ensenyament

Inscripcions als exàmens de Cambridge

22/02/2019
Comunitat educativa

El proper dimarts 12 de març finalitza el termini d’isncripcions pels exàmens de Cambridge.

A l’atenció dels pares i mares dels alumnes

Cada vegada són més els centres educatius de titularitat pública  que ofereixen als seus alumnes, la possibilitat de realitzar els exàmens oficials de Cambridge English, a través de l’institut i en les seves pròpies instal·lacions.

Per aquest motiu, els volem informar de la proposta d’exàmens d’anglès de Cambridge.

Segur que han sentit parlar del First Certificate (FCE) l’examen més conegut de Cambridge English Language Assessment (la divisió d’idiomes de la Universitat de Cambridge per a parlants d’altres llengües), i certifica que els alumnes que l’aproven tenen un nivell intermedi-alt, és a dir, un nivell B2 (MCER).

 

Alhora Cambridge proposa el KET for Schools, PET for Schools i FCE for Schools, per a joves de secundària, batxillerat i cicles formatius, utilitzant el mateix format que l’examen KET, PET i FCE, així com el mateix nivell de dificultat. La diferència radica en el tipus de contingut i el tractament de temes, que estan basats en els seus interessos i experiències reals. Aconseguint el mateix certificat oficial, sense cap tipus de distinció, però amb grans avantatges: uns preus  més assequibles i la comoditat de realitzar els exàmens en el propi institut.

 

Pensem que la realització d’aquests exàmens està plenament d’acord amb el projecte lingüístic del nostre centre, i que contribuiran a un millor coneixement i domini de la llengua anglesa per part dels seus fills. El darrer dia per formalitzar la inscripció és el proper dimarts 12 de març. A consergeria trobaran còpies de les instruccions de pagament, informació del procediment i el full que cal emplenar segons si l’alumne és major o menor d’edat, que són els mateixos documents que poden trobar juntament amb aquest text.

La data de realització de l’examen és el dia 4 de maig (dissabte) pel matí.

Si tenen qualsevol dubte, poden posar-se en contacte amb la professora responsable Cristina Carreras en aquest email mcarreras@sapalomera.cat.

Quedem a la seva disposició per a qualsevol aclariment.

Ben cordialment,

 

Cristina Carreras – Responsable exàmens de Cambridge                                                           

Jesús Ruiz -Cap del dept. De Llengües Estrangeres

EXÀMENS OFICIALS DE CAMBRIDGE ENGLISH AL NOSTRE CENTRE

Per poder formalitzar la inscripció als exàmens oficials de Cambridge English que tindran lloc al nostre centre el dia 4 de maig (dissabte) cal que facin l’ingrés de les quotes d’examen, segons el nivell al qual es presenten:

  • KET for schools: 92,12 €
  • PET for schools:  99,53  €
  • FCE for schools: 184,35  €

 

L’ingrés s’haurà d’haver efectuat a través de la plataforma TPV ESCOLA  i s’haurà d’haver portat a consergeria el full d’inscripció no més enllà del dimarts 12 de març.

 

Si tenen qualsevol dubte, poden posar-se en contacte amb la professora responsable Cristina Carreras en aquest email mcarreras@sapalomera.cat.

FORMULARI d’INSCRIPCIÓ i AUTORITZACiÓ