info@sapalomera.cat | (+34) 972 350 909 

iEducació Institut Sa Palomera | Moodle ESO i BAT Weeras | Moodle Cicles QBid - Programa Empresa + Escola | Saga - Departament d'Ensenyament

SECRETARIA

QUOTA DE MATERIAL I PREUS PÚBLICS

 

Aquest mètode de pagament està reservat exclusivament per a la quota de material i per als preus públic dels cicles formatius de grau superior. No el feu servir per pagar sortides, exàmens ni altres conceptes.

Si desconeixeu l’IDALU, el podeu trobar al butlletí de notes amb el nom d’identificador de l’alumne.

 

SOL·LICITUD DE TÍTOLS

 

Per a tramitar el títol de batxillerat o cicles formatius, cal de demanar l’imprès de sol·licitud a la secretaria (podeu fer-ho per e-mail) i retornar-lo adjuntant fotocòpia del DNI, fotocòpia del carnet de família nombrosa actualitzat (si s’al·lega) i fotocòpia de les notes finals.

Un cop presentada aquesta documentació us lliurarem l’imprès necessari per satisfer les corresponents taxes.

Quan ens retorneu el comprovant del pagament us lliurarem un resguard de títol que té la mateixa validesa que el títol oficial i que haureu de guardar per poder retirar l’oficial un cop arribi al centre.

HORARI

 

HIVERN (a partir 1 de setembre)

  • Matins de 9:00h a 14:00h
    • De dilluns a divendres
  • Tardes de 16:00h a 18:00h
    • Dilluns i dimarts

ESTIU (a partir 1 de juny)

  • Matins de 9:00h a 14:00h
    • De dilluns a divendres

CONTACTE

 

INSTITUT SA PALOMERA
C/ Vilar Petit, 24 · 17300 Blanes (Girona)
Tel. 972 350 909 (Ext. 200)
Fax 972 352 440
info@sapalomera.cat