info@sapalomera.cat | (+34) 972 350 909 

iEducació Institut Sa Palomera | Moodle ESO i BAT Weeras | Moodle Cicles QBid - Programa Empresa + Escola | Saga - Departament d'Ensenyament

Batxillerat

El Batxillerat és una etapa postobligatòria en l’educació secundària que s’imparteix en dos cursos acadèmics.

Té com a finalitat proporcionar a l’alumnat formació, maduresa intel·lectual i humana, coneixements i destreses que li permetin progressar en el seu desenvolupament personal i social i incorporar-se  a l’educació superior i a la vida activa.

Es desenvolupa en diverses modalitats i s’organitza de manera flexible en diferents itineraris. En el nostre centre fem les modalitats de:

L’itinerari que escullis et permetrà accedir a un tipus d’estudis, universitaris o professionals, i al mateix temps, si fas les PAU t’obligarà a fer els exàmens de determinades matèries de modalitat en funció de la universitat i els estudis que triïs.

Podeu descarregar-vos la guia de batxillerat a través del següent enllaç

Guia informativa de la Generalitat

Notes de tall i places universitàries

 

La nota de tall és la nota amb la que ha entrat l’última persona a cada ensenyament.
Aquesta nota és diferent cada any i no se sap fins que s’ha fet l’assignació de places a la universitat. Les notes de tall dels cursos anteriors serveixen com a orientació per als futurs estudiants.

Anualment es publiquen les notes de tall de les universitats públiques i els centres adscrits d’aquestes universitats. Per accedir a una universitat privada cal que realitzis la preinscripció directament a la universitat i en alguns casos superar una prova específica d’accés.

Cada universitat disposa d’unes places anuals per a l’accés al primer curs.

Per poder consultar notes de tall, quadre comparatiu i places universitàries podeu adreçar-vos al Canal Universitats de la Generalitat de Catalunya.

Ponderacions

 

Per calcular la nota d’admissió s’escolliran les dues qualificacions de les matèries superades a la fase específica que, un cop ponderades, donin les notes més altres.

En el següent enllaç podeu trobar les ponderacions actualitzades facilitades pel Canal Universitats de la Generalitat de Catalunya