info@sapalomera.cat | (+34) 972 350 909 

iEducació Institut Sa Palomera | Moodle ESO i BAT Weeras | Moodle Cicles QBid - Programa Empresa + Escola | Saga - Departament d'Ensenyament

Benvolguts pares i mares,

El programa de gestió de centres iEducació permet a les famílies conèixer les faltes d’assistència, les incidències i expulsions, els deures diaris, etc. És una eina que permet apropar l’escola a les famílies i fer partícips del dia a dia de l’alumne/a als pares i mares.

Ens adrecem a vostès per informar-los que poden accedir al programa de gestió i seguiment acadèmic dels seus fills utilitzant l’usuari i la contrasenya inclosos en la carta que se’ls ha facilitat des de tutoria (1).

Mitjançant aquest programa podran fer un seguiment de les faltes d’assistència i retards, així com de les possibles incidències i exclusions de classe del seu fill.

També tindran accés a l´agenda escolar dels seus fills on podran consultar l´horari de les diferents matèries, els deures enviats i el calendari de les activitats del centre.

Per tal d’accedir al programa és necessari connexió a Internet, ja sigui mitjançant l´ordinador o telèfon mòbil.

En primer lloc, hauran d’accedir a la pàgina web del centre i dins d’aquesta clicar la pestanya iEducació.

El primer cop que accedeixin al programa hauran de canviar la clau d’accés mentre que el nom d’usuari sempre serà el mateix i no el podran canviar.

Esperem que aquesta nova eina faci més eficaç la col·laboració entre el centre i les famílies, permeten així un seguiment més immediat que, de segur, acabarà revertint en uns millors resultats acadèmics dels seus fills.

L’equip directiu.

_____________________

(1) Si no disposen d’aquesta carta el tutor/a els pot facilitar un duplicat