info@sapalomera.cat | (+34) 972 350 909 

iEducació Institut Sa Palomera | Moodle ESO i BAT Weeras | Moodle Cicles QBid - Programa Empresa + Escola | Saga - Departament d'Ensenyament

Concurs logotip projecte Erasmus+ COLAB

26/11/2019

Concurs per a la creació del logotip del projecte.

Objectiu: crear una imatge gràfica tenint en compte que ha de transmetre la idea dels cinc països participants i la connexió entre els alumnes i el mercat laboral o la vida professional.
Concursants: El concurs és obert a tots els alumnes del centre. Cada participant podrà presentar com a màxim 1 proposta.
Condicions tècniques: Els dissenys han de ser originals i inèdits i de concepció i tècnica lliure. Cal presentar una proposta gràfica digital. Les idees no es valoraran en funció del seu nivell d’acabat. El que és més important és el concepte.

Presentació i format: Les propostes s’hauran de presentar en format digital a l’adreça de correu electrònic: erasmus@sapalomera.cat indicant en l’assumpte: Concurs logotip. Al mail s’haurà d’adjuntar: dades personals (nom i cognoms i curs
de l’alumne que presenta la proposta) i la proposta gràfica del logotip en format gif, png o jpg.
Termini: El termini de presentació de propostes finalitzarà a les 15h del dilluns 16 de desembre. No es podran admetre obres lliurades amb posterioritat a aquesta hora i data.
Jurat i resolució: El Jurat està integrat pels professors que formen part de l’equip local del projecte COLAB. Un d’ells actuarà com a secretari per a recollir els vots de màxim tres candidats. L’alumne amb més vots en serà el guanyador. La resolució del jurat es farà pública el dia 19 de desembre. El veredicte del jurat serà inapel·lable.
Premi: Només hi ha un sol premi. El 1r Premi és la participació a la mobilitat a Hongria del 24 al 30 de maig del 2020. En cas que l’alumne no tingui entre 15 i 18 anys (i per tant no pot participar a les mobilitats), se li ofereix la possibilitat d’acollir
un alumne a casa seva durant l’abril de 2021.
Propietat i devolució de les obres: La persona autora de l’obra seleccionada cedeix al centre sense límit de temps i amb caràcter exclusiu, els drets de propietat, d’ús i d’explotació de la seva propietat intel·lectual. Guanyar aquest concurs no suposa que el logotip en sigui la imatge perquè després cal fer el concurs entre els 5 països participants.

Acceptació: La participació en aquest concurs implica l’acceptació total
d’aquestes bases, que podran ser interpretades pel jurat en aquells aspectes no
previstos inicialment.