Pont

Dispositius que tenen usos definits com interconnectar segments de xarxa a través de mitjans físics diferents (és usual veure ponts entre un cable coaxial i altre de fibra òptica). A més, poden adaptar diferents protocols de baix nivell (capa d'enllaç de dades i física de model OSI).

» Glossari d'Informàtica