Client-Servidor

Sistema que es recolza en terminals (clients) connectades a una computadora que els proveïx d'un recurs (servidor). D'aquesta manera els clients són els elements que necessiten serveis del recurs i el servidor és l'entitat que ho posseïx. Els clients, no obstant això, no depenen totalment del servidor degut al fet que poden realitzar els processaments per a desplegar la informació (per exemple en forma gràfica). El servidor els proveïx únicament de la informació sense fer-se càrrec d'altres processos de manera que el tràfic en la xarxa es veu alleugerit i les comunicacions entre les computadores es realitzen més ràpid.

» Glossari d'Informàtica