MPEG

Sistema de compressió de vídeo que permet la codificació digital d'imatges en moviment.

» Glossari d'Informàtica