MPEG-4

MPEG-4 és un algorisme de compressió de videos i gràfiques, basat en la tecnologia MPEG-1, MPEG-2 i Apple Quick Estafi. Els arxius MPEG-4 basats en 'wavelet' són mes nois que JPEG o Quicktime, per tant són usats per a transmetre video i imagenes amb menys ample de banda, poden barrejar video amb text, graficas, i capes d'animació 2D i 3D. El format MPEG-4 s'estandarditzo a l'octubre de 1998 en el document ISO/IEC #14496.

» Glossari d'Informàtica