Microprocessador (Xip)

Circuit integrat en un suport de silici el qual està format per transistors i altres elements electrònics miniaturitzats. És un dels elements essencials d'un ordinador.

» Glossari d'Informàtica