Hosting

El hospedaje o Hosting es refereix a la computadora, comunament denominada servidor, on els usuaris es connecten per a accesar diversos serveis, tals com email i Web Sites, per exemple. La rapidesa i funcionament del mateix (i la seva pàgina Web) depèn del servidor, el sistema operatiu utilitzat i l'ample de banda del data center, entre altres coses.

El servei de Web Hosting consisteix en l'emmagatzematge de dades, aplicacions o informació dintre de servidors dissenyats per a portar a terme aquesta tasca.


» Glossari d'Informàtica