Hop (salt)

Terme utilitzat per a denominar cadascun dels passos que cal donar en ordre d'arribar d'un punt d'origen a un altre de destinació al llarg d'una xarxa a través de enrutadores.

» Glossari d'Informàtica