Grups de Notícies (Newsgroups)

Recursos en els quals els usuaris poden intercanviar informació sobre temes específics a l'enviar i respondre missatges en públic. És operat normalment a través de Usenet.

» Glossari d'Informàtica