Ample de Banda (Bandwidth)

Quantitat de bits que poden viatjar per un mitjà físic (cable coaxial, parell trenat, fibra òptica, etc.) de manera que mentre major sigui l'ample de banda més ràpid s'obtindrà la informació. Es mesura en milions de bits per segon (Mbps) i les velocitats típiques avui dia varien de 10 Mbps a 100 Mbps.

» Glossari d'Informàtica