Antivirus

Programa la finalitat del qual és prevenir les infeccions produïdes pels virus informàtics així com guarir les ja produïdes. Perquè siguin realment efectius, donada la gran quantitat de virus que es creen contínuament, aquests programes han d'actualitzar-se periòdicament (cada 5 o 10 dies preferiblement). Entre els més famosos estan Norton (www.norton.com) i McAfee (www.mcafee.com) i Trend Micro Pccilin (www.antivirus.com).

» Glossari d'Informàtica