Arxiu

Unitat significativa d'informació la qual pot ser manipulada pel sistema operatiu d'un ordinador degut al fet que té una identificació única formada per un "nom" i un "cognom". El nom sol ser de lliure elecció de l'usuari i el cognom ha d'identificar el contingut o el tipus d'arxiu. A manera d'informació, els arxius word tenen el cognom .doc; els de excel tenen .xls; els executables .exe, els de text .txt i així successivament.

Arxiu de Text: Utilitza solament caràcters de l'estàndard ASCII i pot ser enviat per email sense cap tipus de modificació.

Arxius Binaris: Conté codis i caràcters els quals només poden ser utilitzats per a un tipus específic de programari. Els més comuns són els arxius executables, gràfics i documents amb format.
 

» Glossari d'Informàtica