Area d'emmagatzematge Primari

La memòria dóna al processador emmagatzematge temporal per a programes i dades. Tots els programes i dades han de transferir-se a la memòria des d'un dispositiu d'entrada o des de l'emmagatzematge secundari (disquet), abans que els programes puguin executar-se o processar-se les dades. Les computadores usen 2 tipus de memòria primària:
ROM (read only memory), memòria de només lectura i RAM (Random Access Memory), memòria d'accés aleatori. Les dades proporcionades a la computadora romanen en l'emmagatzematge primari fins que s'utilitzen en el processament. Durant el processament, l'emmagatzematge primari emmagatzema les dades intermèdies i finals de totes les operacions a ritméticas i lògiques. L'emmagatzematge primari ha de guardar també les instruccions dels programes usats en el processament. La memòria està subdividida en cel·les individuals cadascuna de les quals té una capacitat similar per a emmagatzemar dades.

» Glossari d'Informàtica