ASP

(Pàgina de Servidor Actiu). Les pàgines ASP, són un tipus d'HTML que a més de contenir els codis i etiquetes tradicionals, compte amb programes (o scripts) que s'executen en un servidor Microsoft Internet Information Server abans que es despleguin en la pantalla de l'usuari. En general aquest tipus de programes realitzen consultes a bases de dades, sent els resultats d'aquestes els quals el ususario final obté. L'extensió d'aquests arxius és ".asp."

» Glossari d'Informàtica