Autopista de la informació

(Information Highway)
Terme encunyat pel ex vicepresident Nord-americà AL Gore en 1991, amb l'objectiu de definir una estructura de comunicació del futur la qual integri tot tipus de mitjans i serveis a alta velocitat. Es destaca que Internet no és l'Autopista de la informació (la qual encara no és una realitat), però sí el més semblant que existeix fins al moment.

» Glossari d'Informàtica