CDROM

Compact Disc Read Only Memory. És un mitjà d'emmagatzematge de només lectura.

» Glossari d'Informàtica