Clic-Through

Pulsació Pasante. Unitat de mesura bruta de l'eficàcia d'un banner publicitari la qual és obtinguda al calcular totes les entrades a un lloc web com resultat de fer clic en citat banner.

» Glossari d'Informàtica