Client

Aplicació que permet a un usuari obtenir un servei d'un servidor localitzat en la xarxa. Sistema o procés el qual li sol·licita a altre sistema o procés la prestació d'un servei.

» Glossari d'Informàtica