Ciberespai

Terme concebut per l'escriptor William Gibson en la seva novel·la de ciència ficció "Neuromancer" (1984) amb el propòsit de descriure un món de xarxes d'informació. Actualment és utilitzat per a referir-se al conjunt d'informació digital i a la comunicació que es realitza a través de les xarxes, un espai en el qual gairebé tot el que conté informació; o pot transmetre-la, ha de ser inclòs.

» Glossari d'Informàtica