Cost per Mil Impressions (CPM)

Preu pagat per un anunciant perquè en un determinat lloc es desplegui el seu banner mil vegades.

» Glossari d'Informàtica