Criptografia

Terme originat del grec kruptos ("ocult") el significat del qual és l'art d'escriure amb clau secreta o d'una manera enigmàtica. Es diu que qualsevol procediment és criptogràfic si permet a un emissor ocultar el contingut d'un missatge de manera que només persones en possessió de determinada clau puguin llegir-lo, després d'haver-lo desxifrat.

» Glossari d'Informàtica