WHOIS

Programa que permet als usuaris fer recerques en una base de dades sobre persones i altres entitats d'Internet, tals com dominis, xarxes i sistemes centrals.

» Glossari d'Informàtica