Fundació per al Programari Lliure

Entitat que busca eliminar les restriccions d'ús, còpia, modificació i distribució del programari. Dóna suport el desenvolupament de sistemes operatius (Linux), compilador GNU C (GCC), PERL, etc. Promou, desenvolupa l'ús del programari lliure en totes les àrees de la computació. Específicament, la Fundació posa a la disposició de tot el món un complet i integrat sistema de programari cridat GNU. La major part d'aquest sistema està ja sent utilitzat i distribuït. El cost del programari únicament aquesta determinat pel cost del material utilitzat per a distribuir-lo.

» Glossari d'Informàtica