FTP

Protocol de transferència d'arxius. S'usen programes per a FTP com són CuteFTP o LeapFTP per a Windows, per exemple, que permeten la conección entre dues computadores, usant en general el port 21 per a connectar-se (encara que es oueden usar altres ports). Per mitjà del Protocol de transferència d'arxius es poden uploadear i downloadear arxius entre el client i el host.

» Glossari d'Informàtica