info@sapalomera.cat | (+34) 972 350 909 

iEducació Institut Sa Palomera | Moodle ESO i BAT Weeras | Moodle Cicles QBid - Programa Empresa + Escola | Saga - Departament d'Ensenyament

Aquest procediment de matrícula és exclusiu per a aquell alumnat de nova incorporació al centre.

1. Calendari: del 3 al 7 juliol.

2. Emplenament del formulari de matrícula.

3. Per formalitzar la matrícula, a més d’emplenar el formulari anterior, cal enviar la documentació de l’apartat 4 (fotografiada o escanejada) en un únic arxiu i en format PDF. Per nomenar l’arxiu PDF feu servir el següent model:

Exemple de la documentació de l’alumne fictici Francesc Sánchez Delgado de 1r de SMX
1SMX-SANCHEZ DELGADO, FRANCESC. pdf

Enviar l’arxiu PDF al correu electrònic secretaria@sapalomera.cat

4. Documentació

  • Pdf de matrícula signat per l’alumne i tutors legals (en cas d’alumnat menor d’edat).
  • Còpia del DNI de l’alumne/a i, en cas de ser menor d’edat, del pare o mare (les dues cares).
  • Còpia de les pàgines del llibre de família on constin els progenitors i l’alumne/a.
  • Còpia de la targeta d’identificació sanitària de l’alumne/a (TIS).
  • Còpia del títol (o reguard) amb el que accedeix al cicle.
  • Fer el pagament de 85 €, en concepte de quota de material, a través de la passarel·la de pagaments que trobareu a l’apartat secretaria del web del centre. El pagament es fa a través d’una targeta de crèdit o dèbit, introduint l’IDALU (número d’identificador de l’alumne RALC), cognoms i nom, curs, i l’import abans esmentat, i en finalitzar l’operació cal demanar la impressió del comprovant i adjuntar-lo a la resta de documents que es demanen.

5. Instruccions específiques
La no formalització de la matrícula o la manca de documentació pot comportar la pèrdua de la plaça pel curs 2023-2024