Glossari de Tecnologia


Glossari de Tecnologia
Totes les categories

AUTOMÒBIL

CAN Bus

El terme Controller Area Network (CAN) es refereix a un sistema de bus serial desenvolupat especialment per al seu ús en vehicles de motor.

El bus de dades CAN serveix com a base per a l'intercanvi de dades digitals entre sensors, actuadors i unitats de control, assegurant que diverses unitats de control puguin processar la informació procedent d'un sensor i controlar els seus actuadors en consonància. A més de les rutes de cablatge curtes, el bus de dades CAN té l'avantatge particular que, si falla un component, la resta del sistema continua funcionant normalment, reduint en gran manera el risc d'un error total del sistema. Fins i tot els sistemes elèctrics més antics al vehicle estan passant a ser controlats amb creixent freqüència mitjançant el bus de dades CAN per a major seguretat i comoditat. L'interruptor de llums sense cable en el Golf és un exemple d'aquest sistema. El conductor només ha de seleccionar la manera d'il·luminació amb l'interruptor i la unitat de control subministrarà als llums l'energia necessària. Això permet incorporar elements de confort tals com la funció "coming home".

A causa de la variació en les taxes de repetició de senyal i al volum de dades generat, els sistemes CAN Bus se subdivideixen en tres categories:
  • El CAN Bus de transmissió transmet els senyals des d'unitats de control tals com la unitat de gestió del motor.
  • El control de transmissió.
  • La unitat ABS/ESP.
El CAN Bus de confort és crucial per a les funcions de climatització, per exemple, com ho és el CAN d'infotainment per als senyals rebuts des de les ràdios de vehicles amb control del volum sensible a la velocitat.

Coixí de seguretat

Els coixí de seguretat es combinen amb els cinturons de seguretat per reduir el risc de lesions greus al cap i el tòrax en col·lisions de certa violència. Si els sensors de col·lisió detecten un impacte que supera el valor necessari per activar els coixí de seguretat, el sistema de control dels coixí de seguretat activa el generador de gas. En 30 a 40 mil·lisegons, aquest infla els coixí de seguretat situats al volant i en el quadre de comandament davant del passatger del seient davanter. Una vegada inflats, aquests coixí de seguretat protegeixen el cap i el tronc, i distribueixen les càrregues resultants sobre una àrea el més àmplia possible. En tan sols 120 mil·lisegons, el gas s'evacua i el coixí de seguretat es desinfla. La reducció del marge de moviment del cap i el coll ajuda a reduir el risc de lesions.

L'inflat acuradament definit dels coixí de seguretat en dues fases, depenent de la gravetat de l'impacte, està dissenyat per reduir la càrrega a què es veurien sotmesos el conductor i l'acompanyant en cas d'accident. Tanmateix, només es pot assolir una protecció òptima si els ocupants porten correctament cordats els seus cinturons de seguretat, ja que els coixí de seguretat i els pretensors dels cinturons formen conjuntament un sistema de seguretat acuradament ajustat.

A més dels coixí de seguretat davanters, també estan disponibles els coixí de seguretat laterals i un sistema de coixí de seguretat per al cap.

ELECTRÒNICA

CAN Bus

El terme Controller Area Network (CAN) es refereix a un sistema de bus serial desenvolupat especialment per al seu ús en vehicles de motor.

El bus de dades CAN serveix com a base per a l'intercanvi de dades digitals entre sensors, actuadors i unitats de control, assegurant que diverses unitats de control puguin processar la informació procedent d'un sensor i controlar els seus actuadors en consonància. A més de les rutes de cablatge curtes, el bus de dades CAN té l'avantatge particular que, si falla un component, la resta del sistema continua funcionant normalment, reduint en gran manera el risc d'un error total del sistema. Fins i tot els sistemes elèctrics més antics al vehicle estan passant a ser controlats amb creixent freqüència mitjançant el bus de dades CAN per a major seguretat i comoditat. L'interruptor de llums sense cable en el Golf és un exemple d'aquest sistema. El conductor només ha de seleccionar la manera d'il·luminació amb l'interruptor i la unitat de control subministrarà als llums l'energia necessària. Això permet incorporar elements de confort tals com la funció "coming home".

A causa de la variació en les taxes de repetició de senyal i al volum de dades generat, els sistemes CAN Bus se subdivideixen en tres categories:
  • El CAN Bus de transmissió transmet els senyals des d'unitats de control tals com la unitat de gestió del motor.
  • El control de transmissió.
  • La unitat ABS/ESP.
El CAN Bus de confort és crucial per a les funcions de climatització, per exemple, com ho és el CAN d'infotainment per als senyals rebuts des de les ràdios de vehicles amb control del volum sensible a la velocitat.

LINGÜÍSTICA

Transportador d'angles

Instrument, normalment de plàstic, que serveix per mesurar i transportar angles. Té forma de semicercle, graduat en graus sexagesimals d'angle, des de 0º fins a 180º.

Tricotosa

Màquina per teixir gèneres de punt de recollida, caracteritzada pel fet de treballar amb agulles de llengüeta col·locades en les ranures d'una fontura, per dintre de les quals poden lliscar successivament impulsades per unes lleves.

MATERIALS

Acer

Aliatge de ferro i carboni. És un material magnètic, dur, tenaç, molt resistent i plàstic, encara que propens a la corrosió.

Acer al carboni

Tipus d'acer més comú. Conté bàsicament ferro i carboni i s'utilitza per construccions metàl·liques com estructura d'edificis, ponts, carrosseries, etc.

Acer aliat

Tipus d'acer que conté, a més del ferro i el carboni, altres metalls. S'usa en aplicacions especials.

Acer corrugat

Barra d'acer rodona que presenta relleus a la superfície a fi d'augmentar l'adherència amb el formigó quan s'introdueix en aquest material per formar el formigó armat.