Glossari de Tecnologia


Glossari de Tecnologia
Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  68  (Següent)
  TOTES

A

Acer

Aliatge de ferro i carboni. És un material magnètic, dur, tenaç, molt resistent i plàstic, encara que propens a la corrosió.

Acer al carboni

Tipus d'acer més comú. Conté bàsicament ferro i carboni i s'utilitza per construccions metàl·liques com estructura d'edificis, ponts, carrosseries, etc.

Acer aliat

Tipus d'acer que conté, a més del ferro i el carboni, altres metalls. S'usa en aplicacions especials.

Acer corrugat

Barra d'acer rodona que presenta relleus a la superfície a fi d'augmentar l'adherència amb el formigó quan s'introdueix en aquest material per formar el formigó armat.

Acer inoxidable

Acer aliat que conté, a més del ferro i el carboni, crom i níquel que el fan resistent a l'oxidació.

Acidificació

Procediment que consisteix a conservar els aliments dins d'una solució àcida, generalment vinagre. El medi àcid elimina i retarda considerablement la proliferació dels gèrmens patògens. L'oli també és utilitzat com a conservant.

Acoblament

Procés pel qual s’adapten diferents dispositius o subsistemes, i que té l’objectiu que les pèrdues energètiques (pèrdua del nivell dels senyals) siguin mínimes.

Acotar

Posar un conjunt de línies auxiliars o cotes en un dibuix per tal d'indicar-ne les dimensions.

Actuador d'un automatisme

Element final que fa una acció sobre el procés i que pot provocar accions com increments de temperatura, canvis de moviment, etc.

Acumulador

Generador de corrent continu que es pot recarregar


Pàgina:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  68  (Següent)
  TOTES