Unió amb adhesius

Unió fixa permanent de materials per mitjà de substàncies líquides o semilíquides, anomenades adhesius.

» Glossari de Tecnologia