Unió desmuntable

Unió fixa desmuntable que utilitza cargols o visos com a mitjà d'unió.

» Glossari de Tecnologia