Vinclament

Deformació que sofreixen els cossos sotmesos a compressió quan són prims i llargs.

» Glossari de Tecnologia