Voltímetre

Aparell de mesura de la tensió d'un circuit elèctric.

» Glossari de Tecnologia