Xarxa de sanejament

Instal·lació de desguassos encarregada de recollir i canalitzar aigües fecals, residuals i pluvials cap a les clavegueres.

» Glossari de Tecnologia