Xassís

Estructura de suport que aporta rigidesa i resistència mecànica al vehicle i també serveix de suport a la resta d'elements.

» Glossari de Tecnologia