Dada

Unitat bàsica d'informació com ara el nom d'una persona, el número de DNI, etc., constituïda per símbols, lletres, números, sols o combinats entre sí, que pot ser llegit i processat per un ordinador per produir informació.

» Glossari de Tecnologia