Derivació

Canonada horitzontal que connecta els aparells sanitaris amb els baixants.

» Glossari de Tecnologia