Densitat

És una propietat que segons la naturalesa del material relaciona la seva massa i el volum que ocupa. La densitat és igual a la massa dividida entre el volum.

» Glossari de Tecnologia