Desbastar

Eliminar part del material d'una peça per apropar-nos a les dimensions finals que ha de tenir.

» Glossari de Tecnologia