Llaurada

Operació que consisteix a trencar la capa superficial del terreny que es vol llaurar i fer sortir a la superfície la terra que hi ha a sota. Es pot fer amb l'ajut de bous, ases, altres animals forts o de maquinària, com ara un tractor.

» Glossari de Tecnologia