Llei d'Ohm

La intensitat del corrent elèctric que circula és directament proporcional a la tensió que hi apliquem i inversament proporcional a la resistència que ofereix.

» Glossari de Tecnologia