Llavor transgènica

Llavor que s'ha obtingut a partir de la manipulació genètica de llavors naturals. L'objectiu d'aquesta manipulació és obtenir uns vegetals més productius, més resistents a les plagues, a les malalties, als productes químics, etc.

» Glossari de Tecnologia