Neteja i desbrossament del sòl

Operació prèvia al conreu que consisteix a eliminar els arbres, els matolls i les altres plantes silvestres del sòl, a treure els rocs o pedres grosses que dificultarien la llaurada i l'arrelament de les plantes, i a anivellar el sòl per tal de facilitar el treball de les persones i les màquines.

» Glossari de Tecnologia