Normes de conservació d'una eina

Conjunts d'operacions de manteniment que cal fer a una eina.

» Glossari de Tecnologia