Normes de seguretat

Són les instruccions que cal seguir per evitar accidents.

» Glossari de Tecnologia