Quota de servei

Quota fixa que dóna dret a consumir el producte i que ve especificada en el rebut corresponent.

» Glossari de Tecnologia