Radiador

Aparell format per múltiples conductes entre els quals hji ha membranes o aletes refrigeradores per on passa l'aire i que expulsen l'escalfor a l'exterior.

» Glossari de Tecnologia