Glossari Moodle


El glossari conté conceptes i definicions de les següents categories
 • Internet
 • Informàtica
 • Moodle
  • Introducció
  • Gestió
  • Activitats d'avaluació
  • Activitats de comunicació
  • Continguts, recursos o materials
Consultez le glossaire à l'aide de cet index

Spécial | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tout

Page:  1  2  3  (Suivant)
  Tout

A

Adjuntar

És l'acció enviar un arxiu al costat d'un missatge. L'arxiu pot contenir qualsevol objecte digitalitzat, és a dir, pot ser text, gràfics, so, imatges fixes o en moviment, etc.

Adreça d'Internet

Una adreça d'Internet o Web (també anomenada URL o Localitzador de recursos universal) sol estar composta per quatre parts:
 1. Un nom de protocol
 2. La ubicació del lloc
 3. El nom de l'organització que manté el lloc
 4. Un sufix que identifica la classe d'organització de què es tracta (cat és geogràfic i . org en el cas d'una organització no comercial).

Per exemple, la direcció http://www.sapalomera.cat/ proporciona la següent informació:

http: Aquest servidor Web utilitza el Protocol de transferència d'hipertext (HTTP).
www Aquest lloc està en el World Wide Web.
sapalomera El servidor Web està en l'IES Sa Palomera.
cat Es tracta d'una institució ubicada a Espanya.

Quan està veient una pàgina Web, l'adreça de la pàgina es mostra a la barra d'adreces de navegador.

C

Clic

Acció de tocar un comandament qualsevol d'un ratolí un cop col·locat el punter del mateix sobre una determinada àrea de la pantalla per tal de donar una ordre a l'ordinador.

Codi font obert

Quan un producte de programari es llança amb una llicència de té importants avantatges, tant per als usuaris com els fabricants del programari. Veure programari lliure.

Connector

És un petit programa, que es pot descarregar, que afegeix una nova funcionalitat a altre programa informàtic. Per exemple, cert connector permet a un visualitzador Web reproduir un determinat tipus d'àudio i / o vídeo.

Constructivisme

Model que manté que una persona, tant en els seus aspectes cognitius, socials i afectius del comportament, no és un producte de l'ambient ni un resultat de les seves disposicions internes, sinó una construcció pròpia que es va produint dia a dia com resultat de la interacció de aquests dos factors.

El coneixement es crea a partir dels esquemes que la persona ja té, és a dir, amb els que va construir en relació amb el medi que l'envolta. També anomenat el constructivisme de Piaget (1952).

Constructivisme Social

Model basat en el constructivisme, que manté que el coneixement a més de formar-se a partir de les relacions amb l'ambient, és la suma del factor de l'entorn social. Els nous coneixements es formen a partir dels propis esquemes de la persona productes de la seva realitat, i la seva comparació amb els esquemes dels altres individus que l'envolten.
Es basa en que les persones construeixen el seu coneixement a través d'un diàleg continu amb altres éssers humans
També anomenat el constructivisme de Vigotsky (1978).

Consulta

Opinió sobre alguna cosa
En les consultes el professor fa una pregunta i determina certes opcions, de les quals els alumnes triaran una. És útil per conèixer ràpidament l'opinió del grup sobre algun tema. Per a permetre algun tipus d'eleccions del grup o per a efectes d'investigació.

És com una votació. Pot usar-se per votar sobre alguna cosa o per rebre una resposta de cada estudiant (per exemple, per demanar el seu consentiment per a alguna cosa).

Cookie

Conjunt de caràcters que s'emmagatzemen en el disc dur oa la memòria temporal de l'ordinador d'un usuari quan accedeix a les pàgines de determinats llocs web. S'utilitzen perquè el servidor accedit pugui conèixer les preferències de l'usuari al tornar aquest a connectar-se. Atès que poden ser un perill per a la intimitat dels usuaris, aquests han de saber que els navegadors permeten desactivar.

Còpia de seguretat

És molt útil guardar còpies de seguretat del curs no només en el servidor de Moodle, sinó també en el seu ordinador per a major seguretat. Així, si el servidor sofreix una avaria i no pot accedir al curs, tindrà una còpia del curs complet en el seu ordinador.

És possible guardar el curs en qualsevol fase del seu desenvolupament. Un cop realitzada la còpia si no li agraden els canvis realitzats, o si necessita moure el curs a un servidor de Moodle diferent, pot carregar i restaurar la còpia de seguretat.

Encara que l'administrador pot haver configurar la realització de les còpies de seguretat automàtiques i periòdiques és recomanable el conèixer com realitzar les nostres pròpies còpies de seguretat. Des de l'àrea d'administració, a la pàgina principal, fer clic en còpia de seguretat i seleccionar els paràmetres desitjats. Per restaurar-la, des de l'àrea d'administració, a la pàgina principal, fer clic a restaurar des de còpia de seguretat prèvia.


Page:  1  2  3  (Suivant)
  Tout